Lưỡi cưa HSS DIN

Model: HSS DIN

Những lưỡi cưa này được chế tạo trong DMo5 và Co5 với mức độ giảm dần và độ song song thấp. Cưa Din được mài sắc thành Din 1837 A (dạng răng A cho tiêu chuẩn công nghiệp), Din 1838 B (dạng răng B) và Din 1838 C (dạng răng C).

Danh mục: ,