Lưỡi cưa FLYTEK RAPTOR

Model: FLYTEK RAPTOR

Lưỡi cưa tròn TCT HM PVD được sử dụng để cắt ống thép có độ dày thành lớn hơn 3 mm, trên máy cắt bay (đơn hoặc đôi). Hình dạng đặc biệt làm giảm độ rung trong quá trình cắt và giúp sơ tán chip.

Danh mục: ,