Dao phay S-4AKR 030 250 060 S06 | Thương hiệu Diak

  • Gia công vật liệu trước khi gia nhiệt
  • Gia công được khuôn, chi tiết có độ sâu ngoài tiêu chuẩn, những hốc nhỏ.
  • Phù hợp để gia công biên dạng và Stotted