Lập trình CNC hoạt động như thế nào?

Máy gia công CNC hoạt động dựa trên hệ điều hành sử dụng ngôn ngữ lập trình mã G. Các lập trình viên CNC sẽ sử dụng ngôn ngữ G này để yêu cầu máy CNC thực hiện các công đoạn tự động trên phôi.

Để tạo ra một phần đơn giản, mã G được phát triển và sau đó được gửi đến máy CNC để thực hiện. Các công cụ được sử dụng – để khoan, khoan, định tuyến, phay, tiện, mài, v.v. – trên các vật liệu khác nhau thông qua một loạt các lệnh được gửi bởi bộ điều khiển CNC.

Đã qua rồi cái thời con người làm việc cần gạt, nút và bánh xe; Linh kiện máy tính CNC hoạt động như người vận hành trực tiếp.

Các loại phần mềm hỗ trợ gia công CNC

Các ứng dụng phần mềm được sử dụng trong gia công CNC bao gồm:

  • CAD
  • CAM
  • CAE

Phần mềm CAD dùng trong gia công CNC

CAD: Phần mềm thiết kế hỗ trợ máy tính (CAD) là các chương trình được sử dụng để phác thảo và tạo ra các kết xuất bề mặt và vectơ 2D hoặc phần rắn 3D, cũng như các tài liệu kỹ thuật và thông số kỹ thuật cần thiết liên quan đến phần đó.

Các thiết kế và mô hình được tạo trong chương trình CAD thường được chương trình CAM sử dụng để tạo chương trình máy cần thiết để sản xuất chi tiết thông qua phương pháp gia công CNC.

Phần mềm CAD cũng có thể được sử dụng để xác định và xác định các thuộc tính phần tối ưu, đánh giá và xác minh thiết kế bộ phận, mô phỏng các sản phẩm không có nguyên mẫu và cung cấp dữ liệu thiết kế cho các nhà sản xuất và cửa hàng công việc.

Phần mềm CAM dùng trong gia công CNC

CAM : Phần mềm sản xuất có sự trợ giúp của máy tính (CAM) là các chương trình được sử dụng trích xuất thông tin kỹ thuật từ mô hình CAD và tạo chương trình máy cần thiết để chạy máy CNC và thao tác dụng cụ để tạo ra phần được thiết kế tùy chỉnh.

Phần mềm CAM cho phép máy CNC chạy mà không cần sự trợ giúp của nhà điều hành và có thể giúp tự động hóa việc đánh giá thành phẩm.

Phần mềm CAE dùng trong gia công CNC

CAE : Phần mềm kỹ thuật hỗ trợ máy tính (CAE) là các chương trình được sử dụng bởi các kỹ sư trong các giai đoạn tiền xử lý, phân tích và xử lý hậu kỳ của quá trình phát triển.

Phần mềm CAE được sử dụng làm công cụ hỗ trợ hỗ trợ trong các ứng dụng phân tích kỹ thuật, như thiết kế, mô phỏng, lập kế hoạch, sản xuất, chẩn đoán và sửa chữa, để giúp đánh giá và sửa đổi thiết kế sản phẩm.

Các loại phần mềm CAE có sẵn bao gồm phân tích phần tử hữu hạn (FEA), động lực học chất lỏng tính toán (CFD) và phần mềm động lực học đa dòng (MDB).

Một số ứng dụng phần mềm đã kết hợp tất cả các khía cạnh của phần mềm CAD, CAM và CAE. Chương trình tích hợp này, thường được gọi là phần mềm CAD / CAM / CAE, cho phép một chương trình phần mềm duy nhất quản lý toàn bộ quy trình chế tạo từ thiết kế đến phân tích đến sản xuất.

Theo https://ppqprecision.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *