Lưỡi cưa DIN Oreficeria

Model: DIN Oreficeria

Những lưỡi dao này rất mỏng để đảm bảo phế liệu có giá trị được giảm đến mức tối thiểu. Các trung tâm được tăng cường để cung cấp cho đĩa cứng. Tất cả các lưỡi cưa có khoảng cách rất nhỏ T <1 mm để cắt các phần không đều một cách nhẹ nhàng.

Danh mục: ,