Đài dao 63A05R-S45SE13A | Thương hiệu Echain – CNC Ánh Kim cung cấp độc quyền tại Việt Nam

  • Đài dao 63A05R-S45SE13A – Thương hiệu Echain – CNC Ánh Kim cung cấp độc quyền tại Việt Nam
  • Đặc trưng: đây là đài dao chuyên dùng để phay mặt do có các ưu điểm phá thô tốt,ít bị sứt mẻ hơn so với dòng AP, có chế độ cắt cao hơn so với dòng AP, có góc cắt lớn nên lượng ăn dao cũng lớn.